Cijfers overtuigen niet.

Als je iets wezenlijks wilt veranderen, dient het bewustzijn als eerste te transformeren.

 

Een anekdote ter illustratie. Er komt een man bij de dokter. De dokter vraagt: “Wat scheelt eraan?” De man antwoordt: “ik ben dood.” Er ontstaat een woordenwisseling waarbij de man stellig blijft volhouden dat hij dood is. De dokter besluit het over een andere boeg te gooien en vraagt: “kunnen dode mensen bloeden?” “Nee, zodra je dood bent stolt het bloed”, is het antwoord. De dokter pakt een mesje en snijdt in de onderarm van de man, die begint te bloeden. “En…”, vraagt de dokter. De man antwoordt: “Verdraaid, dode mensen kunnen wel bloeden.”

 

Ernst&Young berekende de impact die purpose gedreven organisaties hebben. Met 'purpose gedreven' bedoelen we dat het bedrijf zich heeft ingericht om een bijdrage te leveren aan een hoger doel, zoals het terugdringen van de CO2 uitstoot, het creëren van eerlijke handel, het verbeteren van het leven op aarde. Zij streven geen winstmaximalisatie na, maar purpose maximalisatie. Zij maken daardoor andere keuzes, denken niet in concurrentie, delen hun kennis, zijn transparant en vertellen over hun imperfecties.

 

Deze wereldverbeteraars zijn lange tijd door de gevestigde orde gezien als een exotisch soort van een ander eiland. Laten we eens kijken of dat zo is.

 

Medewerkers van purpose gedreven organisaties zijn 40% meer betrokken bij en 70% meer tevreden over het werk dat ze afleveren. De kans dat ze blijven is 300% groter in vergelijking met andere bedrijven.

 

Klanten zijn tevredener: 79% zegt bereid te zijn een organisatie met een purpose aan te bevelen bij anderen en 89% denkt dat deze bedrijven de beste kwaliteit leveren.

 

Aandeelhouders opgelet: purpose gedreven organisatie presteren 10 maal beter (periode 1996-2011) en halen 120% meer rendement op de aandelenbeurs (2013) (bron: E&Y.com)

Wat ik al zei: Het bewustzijn dient als eerste te transformeren.